Pana hanan, Bago pa man dumating ang mga Espanyol ang mga Pilipino ay nagtayo ng mga tirahan na, malapit sa mga baybayin at sa tabing ilog. May mga nanirahan din sa mga kabundukan. Ito ay, upang malapit sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang disenyo ng mga tirahan ng, mga Pilipino ay kadalasang yari sa mga likas na materyales tulad ng kawayan, buho, cogon at, ratan na angkop sa klima ng bansa. Ang tirahan ng mga Pilipino ay tinatawag na bahay kubo., Sa pagdating ng mga Espanyol nagbago rin ang istruktura ng tirahan ng mga Pilipino., Ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki atPana hanan


Bago pa man dumating ang mga Espanyol ang mga Pilipino ay nagtayo ng mga tirahan na
malapit sa mga baybayin at sa tabing ilog. May mga nanirahan din sa mga kabundukan. Ito ay
upang malapit sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang disenyo ng mga tirahan ng
mga Pilipino ay kadalasang yari sa mga likas na materyales tulad ng kawayan, buho, cogon at
ratan na angkop sa klima ng bansa. Ang tirahan ng mga Pilipino ay tinatawag na bahay kubo.
Sa pagdating ng mga Espanyol nagbago rin ang istruktura ng tirahan ng mga Pilipino.
Ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki at​

Answer:

Pana hanan

Bago pa man dumating ang mga Espanyol ang mga Pilipino ay nagtayo ng mga tirahan na

malapit sa mga baybayin at sa tabing ilog. May mga nanirahan din sa mga kabundukan. Ito ay

upang malapit sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang disenyo ng mga tirahan ng

mga Pilipino ay kadalasang yari sa mga likas na materyales tulad ng kawayan, buho, cogon at

ratan na angkop sa klima ng bansa. Ang tirahan ng mga Pilipino ay tinatawag na bahay kubo.

Sa pagdating ng mga Espanyol nagbago rin ang istruktura ng tirahan ng mga Pilipino.

Ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki at​

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.