Pamprosesong Tanong:, 2022 Paano mo nabuo ang iyong sariling konsepto o kaisipan mula sa, mga salitang iyong naitala?Pamprosesong Tanong:


• Paano mo nabuo ang iyong sariling konsepto o kaisipan mula sa
mga salitang iyong naitala?​

Answer:

Ano po ba ang iyong salitang naitalaLeave a Reply

Your email address will not be published.