PAMPROSESONG TANONG:, 1. Sa anong mga bilang ang mga nasagot mo na pilipino? ilan ang hindi?, 2. Anu ano kaya ang mga patunay para ating malaman na ang isang indibiduwal ay mamamayan ng pilipinas? , 3. Anu ano ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang pilipino?, 4. Sa papaanong paraan nawawala ang pagkamamamayan ng isang indibiduwal?, 5. Gaano kahalaga ang pagiging isang aktibong mamamayan sa lipinan?,



PAMPROSESONG TANONG:


1. Sa anong mga bilang ang mga nasagot mo na pilipino? ilan ang hindi?

2. Anu ano kaya ang mga patunay para ating malaman na ang isang indibiduwal ay mamamayan ng pilipinas?

3. Anu ano ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang pilipino?

4. Sa papaanong paraan nawawala ang pagkamamamayan ng isang indibiduwal?

5. Gaano kahalaga ang pagiging isang aktibong mamamayan sa lipinan?


Answer:

Para sa akin;

1.3

2.

3.Matapang matalino matiyaga mapag mahal ma-aasahan at higit sa lahat magalang

4.

5.dagdag populasyon at nkaka tulong sa pag unlad ng Kapaligiran



Leave a Reply

Your email address will not be published.