Pamprosesong tanong:., 1. Ano ang Batas Militar?, 2 Sinong pangulo ang nagdeklara ng Batas Militar, 3. Ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay-daan ng pagdeklara ng Batas Militar, 4. Bakit maraming mamamayan ang tutol sa Batas Militar, 5. Sa iyong palagay, makatarungan ba na ipatupad ang Batas Militar noong panahon ng, 6. Bilang mamayang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang mga positibong pangyay, Batas Militar?, yaring sa bansa na naging dahilan ng pagPamprosesong tanong:.


1. Ano ang Batas Militar?
2 Sinong pangulo ang nagdeklara ng Batas Militar
3. Ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay-daan ng pagdeklara ng Batas Militar
4. Bakit maraming mamamayan ang tutol sa Batas Militar
5. Sa iyong palagay, makatarungan ba na ipatupad ang Batas Militar noong panahon ng
6. Bilang mamayang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang mga positibong pangyay
Batas Militar?
yaring sa bansa na naging dahilan ng pag​

1. Ang Batas Militar Ay Isang Sistema Ng Mga Patakaran Na Nagkakaroon Ng Bisa Kapag Ang Mga Militar Ang Nag-Kontrol Sa Karaniwang Pamamahala Ng Katarungan.

2. Sa buong itinagal ng batas militar, pinamunuan ni Pangulong Marcos.

3. Gagamitin ni Marcos ang isang serye ng mga pambobomba noong 1971 sa Plaza Miranda,bilang pagbibigaykatwiran para sa kanyang pag-takeover at kasunod na awtoridad ng awtoridad. Sa kanyang sariling talaarawan, sumulat si Marcos noong Setyembre 14, 1972 na sinabi niya sa militar na magpapatuloy siya sa pagpapahayag ng batas militar.

4. Dahil may pera sila para bayaran ang mamamahal na bayarin.

5. Oo

6. Pasalamatan Sila

#HOPEITHELPS

#CARRYONLEARNING

#MARKASBRAINLIEST


Leave a Reply

Your email address will not be published.