Pamprosesong mga Tanong:, 1. Ano ang ginamit na paraan ng mga Kanluranin para masakopang Timog Asya atang, Kanlurang Asya?, 2. Ano ang mga patakaran na ginamit ng mga mananakop sa Timog Asya at sa Kanlurang Asya?, 3. Paano nagbago ang pamumuhay ng Timog at Kanlurang Asya sa mga patakarang pinairal sa, Unang YugtongKolonyalismoat Imperyalismong naganap?Pamprosesong mga Tanong:


1. Ano ang ginamit na paraan ng mga Kanluranin para masakopang Timog Asya atang
Kanlurang Asya?
2. Ano ang mga patakaran na ginamit ng mga mananakop sa Timog Asya at sa Kanlurang Asya?
3. Paano nagbago ang pamumuhay ng Timog at Kanlurang Asya sa mga patakarang pinairal sa
Unang YugtongKolonyalismoat Imperyalismong naganap?​

a anuyan ehh alam koyan ehh aha tekalang

nakalimutanko

Explanation:

oops


Leave a Reply

Your email address will not be published.