Pamilya sa Italy na nangungunang banker at patron ng sining noong panahong Renaissance *, O Alighieri, O Cervantes, O Da Vinci, O MedicciPamilya sa Italy na nangungunang banker at patron ng sining noong panahong Renaissance *


O Alighieri
O Cervantes
O Da Vinci
O Medicci​

The answer is medicci

Leave a Reply

Your email address will not be published.