Paki answer pls kung pwedePaki answer pls kung pwede​

Answer:

1.Tumutulong AKO SA mga gawaing bahay

2.Tinutulungan ko sila SA kanilang assignment

3.Hinahatian ko sila Ng aking baon kapag wala silang baon

4.Hindi ako nakikipagaway SA kanila para hindi sila maabala

5.Hindi ko sila inaabala kapag Meron silang ginagawa

Explanation:

SANA PO MAKATULONG


Leave a Reply

Your email address will not be published.