Pagyamanin, Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa patlang ang letra ng, tamang sagot., 1. Ano ang layunin ng Presidential Decree 684?, a. Nakikipag-ugnayan ang bansa sa mga sosyalista at komunistang bansa, b. Itinatag ang kapisanan ng mga kabataang Barangay, c. Nakipa-ugnayan ang Pilipinas sa Estados Unidos, d. Ginawang Barangay ang mga baryo., 2. Anong kasuduan ang ginanap sa panunungkulan ni Pangulong Marcos kung saan, ipinahayag niya ang isang nagsasariling rehiyon ng mga Muslim?, a kasunduan sa Paris, b. Kasunsuang Tripoli, c. Kasunduan sa Washington, d. Kasunduang Muslim at Kristiyanong Pilipino, 3. Bakit naglaan si Pangulong Marcos ng malaking pondo para sa mga proyektong, pangkaunlaran sa Mindanao?, a. Ipinahuli niya ang mga miyembro ng MNLF, b. Pinayagan nya ang mga ito na tumiwalag sa pamahalaan., c. Nagpagawa siya ng maraming kampo ng sundalo sa Mindanao., d. Ipinakita ni Pangulong Marcos na maganda ang hangarin ng pamahalaan, para sa kapakanan ng mga Pilipinong Muslim sa Mindanao.Pagyamanin


Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa patlang ang letra ng
tamang sagot.
1. Ano ang layunin ng Presidential Decree 684?
a. Nakikipag-ugnayan ang bansa sa mga sosyalista at komunistang bansa
b. Itinatag ang kapisanan ng mga kabataang Barangay
c. Nakipa-ugnayan ang Pilipinas sa Estados Unidos
d. Ginawang Barangay ang mga baryo.
2. Anong kasuduan ang ginanap sa panunungkulan ni Pangulong Marcos kung saan
ipinahayag niya ang isang nagsasariling rehiyon ng mga Muslim?
a kasunduan sa Paris
b. Kasunsuang Tripoli
c. Kasunduan sa Washington
d. Kasunduang Muslim at Kristiyanong Pilipino
3. Bakit naglaan si Pangulong Marcos ng malaking pondo para sa mga proyektong
pangkaunlaran sa Mindanao?
a. Ipinahuli niya ang mga miyembro ng MNLF
b. Pinayagan nya ang mga ito na tumiwalag sa pamahalaan.
c. Nagpagawa siya ng maraming kampo ng sundalo sa Mindanao.
d. Ipinakita ni Pangulong Marcos na maganda ang hangarin ng pamahalaan
para sa kapakanan ng mga Pilipinong Muslim sa Mindanao.​

Answer:

  1. A
  2. C
  3. D

Explanation:

SANA AY NAKATULONG AKO KAPATID PAG PASENSYAHAN MONALeave a Reply

Your email address will not be published.