Pagyamanin / Isagawa, Gawain 2, Panuto: Manood ng programa sa telebisyon at iugnay sa kasalukuyan ang mga, tunggaliang tao sa tao at tao sa kaniyang sarili. Isulat sa sagutang papel, ang iyong sagot. , A.pamagat ng programa , B. Pangyayari, C. tunggailang tao vs tao , D. tunggailang tao vs kanyang saroliPagyamanin / Isagawa


Gawain 2
Panuto: Manood ng programa sa telebisyon at iugnay sa kasalukuyan ang mga
tunggaliang tao sa tao at tao sa kaniyang sarili. Isulat sa sagutang papel
ang iyong sagot.
A.pamagat ng programa
B. Pangyayari
C. tunggailang tao vs tao
D. tunggailang tao vs kanyang saroli​

Answer:

pano ba Yan buddy

Explanation:

diko alam


Leave a Reply

Your email address will not be published.