Pagtataya, Panuto: Suriin ang pangungusap. Isulat sa patlang O ang kung ang pangungusap, ay nagpapahayag ng opinyon at isulat ang K kung nagsasaad ng katotohan., 1. Sa aking palagay,mas mainam na bumili ng mga lokal na prutas kaysa galing, sa ibang bansa., 2. Pinatutunayan ng isang survey na ang Pilipinas ay papaunlad na bansa, 3. Mula kay Doktor Jose Rizal ang kasabihang mas mabaho pa sa malansang, isda ang taong hindi marunong magpahalaga sa sariling wika., 4. Para sa akin, masarap mabuhay ng simple lamang., 5. Sinasaad sa Saligang Batas na maaari tayong makulong sa hindi pagsasabi, ng katotohan.Pagtataya


Panuto: Suriin ang pangungusap. Isulat sa patlang O ang kung ang pangungusap
ay nagpapahayag ng opinyon at isulat ang K kung nagsasaad ng katotohan.
1. Sa aking palagay,mas mainam na bumili ng mga lokal na prutas kaysa galing
sa ibang bansa.
2. Pinatutunayan ng isang survey na ang Pilipinas ay papaunlad na bansa
3. Mula kay Doktor Jose Rizal ang kasabihang mas mabaho pa sa malansang
isda ang taong hindi marunong magpahalaga sa sariling wika.
4. Para sa akin, masarap mabuhay ng simple lamang.
5. Sinasaad sa Saligang Batas na maaari tayong makulong sa hindi pagsasabi
ng katotohan.​

Answer:

1.O

2.K

3.K

4.K

5.K

Explanation:

Sana makatulong po sayoLeave a Reply

Your email address will not be published.