Pagtambalin: Piliin sa Kolum B ang inilalarawan sa bawat bilang sa Kolum A., KOLUM A, 1. Tawag sa serye ng Digmaan sa Mindanao, 2. Banal na digmaan sa Mindanao laban sa mga Espanyol, 3. Siya ang namuno sa kampanya ng mga Espanyol sa mga Muslim., 4. Siya ang namuno sa Pang-apat na Digmaang Moro. , 5. Isa ito sa mga pamamaraan ng mga Igorot sa, pakikipagdigma, KOLUM B, a. Sultan Kudarat, b. Digmaang Moro, c. Head Hunting , d. Sebastian Hurtado de Corcuera, e. JihadPagtambalin: Piliin sa Kolum B ang inilalarawan sa bawat bilang sa Kolum A.


KOLUM A

1. Tawag sa serye ng Digmaan sa Mindanao

2. Banal na digmaan sa Mindanao laban sa mga Espanyol

3. Siya ang namuno sa kampanya ng mga Espanyol sa mga Muslim.

4. Siya ang namuno sa Pang-apat na Digmaang Moro.

5. Isa ito sa mga pamamaraan ng mga Igorot sa

pakikipagdigma
KOLUM B

a. Sultan Kudarat

b. Digmaang Moro

c. Head Hunting

d. Sebastian Hurtado de Corcuera

e. Jihad​

Answer:

1.D

2.C

3.A

4.E

5.B

Explanation:

pa heart ❤️❤️ thank youu


Leave a Reply

Your email address will not be published.