Pagsasanay Big, Isulat ang MEP kung ito ay nagpapahayag ng mabuting epekto ng Batas Militar at DME kung hindi mabuting epekto, 1. Nagkaroon ng pansamantalang kaayusan ang bansa, 2. Namuhay sa takot at pangamba ang mga tao sa kanilang kaligtasan, 3. Hindi malaya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang opinion, 4. Ang mga mamamayan ay naging disiplinado, 6. Ang karapatang pantao ng mga mamamayan ang nasisil kaya hindi sila makapaghanapbuhay nang maayosPagsasanay Big


Isulat ang MEP kung ito ay nagpapahayag ng mabuting epekto ng Batas Militar at DME kung hindi mabuting epekto
1. Nagkaroon ng pansamantalang kaayusan ang bansa
2. Namuhay sa takot at pangamba ang mga tao sa kanilang kaligtasan
3. Hindi malaya ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang opinion
4. Ang mga mamamayan ay naging disiplinado
6. Ang karapatang pantao ng mga mamamayan ang nasisil kaya hindi sila makapaghanapbuhay nang maayos​

Answer:

1. MEP

2. DME

3. DME

4. DME

5. DME

Explanation:

OK NA PO


Leave a Reply

Your email address will not be published.