Pagsasanay 3, Panuto: Piliin sa loob ng kahon kung kanino nabibilang ang bawat kaisipan sa sumusunod na bilang. Isulat ang iyong, sagot sa sagutang papel., Crisostomo Ibarra, Donya Consolacion, Donya Victorina, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Pedro, 1. Ang sobrang inggit sa kapwa ay pumapatay sa magandang samahan, “2. Tayoy mga Pinoy tayoy, hindi kano huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango.”, 3. Kung sino pa ang batugan ay siya pang malakas kumain., 4. Mabuti pa ang dampa kung ang kasama ay mabait na asawa kaysa sa bahay na bato na ang asawa ay, may bibig na masama., 5. Ang pagtatayo ng paaralan ay katulad ng pagtatatag ng pundasyon ng edukasyonPagsasanay 3


Panuto: Piliin sa loob ng kahon kung kanino nabibilang ang bawat kaisipan sa sumusunod na bilang. Isulat ang iyong
sagot sa sagutang papel.

Crisostomo Ibarra
Donya Consolacion
Donya Victorina
Kapitan Tiago
Padre Damaso
Pedro

1. Ang sobrang inggit sa kapwa ay pumapatay sa magandang samahan
2. Tayoy mga Pinoy tayoy, hindi kano huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango.
3. Kung sino pa ang batugan ay siya pang malakas kumain.
4. Mabuti pa ang dampa kung ang kasama ay mabait na asawa kaysa sa bahay na bato na ang asawa ay
may bibig na masama.
5. Ang pagtatayo ng paaralan ay katulad ng pagtatatag ng pundasyon ng edukasyon​

Answer:

di ko alam ehsoryy pag aralan mo na langLeave a Reply

Your email address will not be published.