Pagsasanay 1, Panuto: Basahing mabuti ang bawat aytem. Alamin kung anong uri ng, kontemporaryong isyu ang mga sumusunod., 1. Labanan sa relihiyon, 2. Suholan sa Gobyerno, 3. Panggugulo sa mga pamayanan, 4. Usapin sa West Philippine Sea, 5. Paboritismo, 1. Terosismo, 2. Korapsyon, 3. Terosismo, 4. Agawan ng teritoryo, 5. Korapsyon, u”Im not sure number 5″Pagsasanay 1


Panuto: Basahing mabuti ang bawat aytem. Alamin kung anong uri ng
kontemporaryong isyu ang mga sumusunod.
1. Labanan sa relihiyon
2. Suholan sa Gobyerno
3. Panggugulo sa mga pamayanan
4. Usapin sa West Philippine Sea
5. Paboritismo

1. Terosismo
2. Korapsyon
3. Terosismo
4. Agawan ng teritoryo
5. Korapsyon
Im not sure number 5​

Answer:

Tama Yan tol ᕙ (° ~͜ʖ~ °) ᕗᕙ( ~ . ~ )ᕗᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ

Explanation:

Tama YanLeave a Reply

Your email address will not be published.