Pagsasanay 1., Panuto: Basahin at unawain ang nilalaman ng halimbawang mga sakong sa , Hanay A. Pagkatapos, isulat sa sagutang papel ang iyong sagot sa mga , katanungan sa Hanay B., Hanay A Hanay B, 37 Nagpatawag ng mediko, yaong marunong sa reyno, di nahulaan kung ano, ang sakit ni Don Fernando., 38 Kaya ba ang mga anak, katulad ang reynang liyag, dalamhati2019y di masukat, araw-gabi2019y may bagabag., 39 Sa kalooban ng Diyos, may nakuhang manggagamot, ito nga ang nakatalos, sa sakit ng haring bantog., 1. Ano ang katangian ng halimbawang , saknong ng korido batay sa anyo , nito?, 2. Tukuyin ang katangian ng mga , tauhan sa korido., 3. Ibigay ang kasingkahulugan ng , salitang nakasulat nang madiin sa , saknong 39., 4. Isalaysay ang naging epekto ng , pagkakasakit ng hari sa kanyang , pamilya., 5. Paano mo maiuugnay ang dinaranas , na suliranin ng mga tauhan sa , kasalukuyang kalagayan ng ating, pls pasagot po thankyou ng advance GodblessPagsasanay 1.


Panuto: Basahin at unawain ang nilalaman ng halimbawang mga sakong sa

Hanay A. Pagkatapos, isulat sa sagutang papel ang iyong sagot sa mga

katanungan sa Hanay B.

Hanay A Hanay B

37 Nagpatawag ng mediko

yaong marunong sa reyno

di nahulaan kung ano

ang sakit ni Don Fernando.

38 Kaya ba ang mga anak

katulad ang reynang liyag

dalamhati’y di masukat

araw-gabi’y may bagabag.

39 Sa kalooban ng Diyos

may nakuhang manggagamot

ito nga ang nakatalos

sa sakit ng haring bantog.

1. Ano ang katangian ng halimbawang

saknong ng korido batay sa anyo

nito?

2. Tukuyin ang katangian ng mga

tauhan sa korido.

3. Ibigay ang kasingkahulugan ng

salitang nakasulat nang madiin sa

saknong 39.

4. Isalaysay ang naging epekto ng

pagkakasakit ng hari sa kanyang

pamilya.

5. Paano mo maiuugnay ang dinaranas

na suliranin ng mga tauhan sa

kasalukuyang kalagayan ng ating

pls pasagot po thankyou ng advance Godbless​

Answer:

1.ang katangian ay ang pagiging marunong sa reyno

2.ang katangian ng tauhan sa koridong ito ay mapagmalasakit. diba, nagpatawang ng doktor and inang reyna pati rin mga anak ay labis na nalungkot sa sakit ni don fernando

3.naiintindihan, nauunawaan

4.ang kanyang pamilya ay di masukat ang kanilang araw-gabi ay hinahampas ng bagabag.

5.luugnay ko ito sa pamamagitan ng pagtutulungan sa isat isa, pagiging makadiyos at pagiging matatag. ito ay makatutulong upang ang problema ay madaling masulusyonan, kahit ano mang pagsubok na dumating bastat maniwala lang sa maykapal ikaw ay tutulungan nito bastat maghintay ng panahon.

Explanation:

Hope it helps❤

Pa-follow po


Leave a Reply

Your email address will not be published.