Pagsasakatuparan ng Pangarap, Panuto: Isulat ang iyong pangarap at kung paano ito makakamit. Tukuyin din ang panahon kung kailan, ito gagawin. Isulat sa dyornal notbuk ang sagot., Mga Hakbang Tungo sa, Pagtupad ng Pangarap, Takdang Panahon, PANGARAPPagsasakatuparan ng Pangarap


Panuto: Isulat ang iyong pangarap at kung paano ito makakamit. Tukuyin din ang panahon kung kailan
ito gagawin. Isulat sa dyornal notbuk ang sagot.

Mga Hakbang Tungo sa
Pagtupad ng Pangarap
Takdang Panahon
PANGARAP​

Answer:

Pangarap Kong makapag guro

HAKBANG : magtatapos muna ako ng Pag -aaral

Panahon:Pag tingting ko ng edad na 22


Leave a Reply

Your email address will not be published.