Pagkakaroon ng maraming asawa ng babae sa sambayanan



Pagkakaroon ng maraming asawa ng babae sa sambayanan

Answer:

mali po

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.