Paano naapektuhan ng Globalisasyon ang Migrasyon? Ipaliwanag.Paano naapektuhan ng Globalisasyon ang Migrasyon? Ipaliwanag.​

Answer:

Ang globalisasyon ay nagsisilbing tulay sa mga opurtunidad, halimbawa na lang ang trabaho, edukasyon at iba pa. Mas dumadami ang opurtunidad sa labas ng bansa kaya ang iba ay napipilitang mangibang bansa upang doon magtrabaho, ngunit nababawasan ng mangagawa ang bansang iniwan niya. Isa rin ang globalisasyon sa nakaka apekto sa migrsyon dahil ang iba ay mas pinipili nang manirahan doon dahil sa cost of living at opportunities na nasa lugar

Explanation:

pabrainliest po


Leave a Reply

Your email address will not be published.