Paano mo maipakikita ang iyong pasasalamat sa ating Diyos? Bilang isang anak ng, Diyos na naniniwala sa kaniyang kabutihan, anu-ano ang mga nais mong sabihin sa, Kaniya? Isulat ang mga ito sa loob ng hugis puso.Paano mo maipakikita ang iyong pasasalamat sa ating Diyos? Bilang isang anak ng


Diyos na naniniwala sa kaniyang kabutihan, anu-ano ang mga nais mong sabihin sa
Kaniya? Isulat ang mga ito sa loob ng hugis puso.​

Answer:

pag samba at pag dadasal sa umaga gabe o saan man pumunta


Leave a Reply

Your email address will not be published.