Paano mo ipamamalas na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng isang komunidad na iyong kinabibilangan?,Paano mo ipamamalas na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng isang komunidad na iyong kinabibilangan?
Answer:

tumulong sa paglilinis kahit sa kapaligiran lamang makisama at maging magalang na bata


Leave a Reply

Your email address will not be published.