Paano makatutulong sa pag unlad ng bansa ang napili mong hanapbuhayPaano makatutulong sa pag unlad ng bansa ang napili mong hanapbuhay

Answer:

Maging guro

Explanation:

Ang aking napiling hanapbuhay ay ang pagiging guro, makakatulong ito sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng pagdidisiplina, pagtuturo ng mabubuting gawain, magagandang asal at pagrerespeto sa nakakatanda.


Leave a Reply

Your email address will not be published.