paano kung ang isang katulad mo ay hindi naging tapat sa salita at sa gawa? ano-ano ang magiging epekto nito sa iyo bilang isang anak, mag-aaral at kasapi ng lipunan? pa answer popaano kung ang isang katulad mo ay hindi naging tapat sa salita at sa gawa? ano-ano ang magiging epekto nito sa iyo bilang isang anak, mag-aaral at kasapi ng lipunan? pa answer po

Answer:Maging epekto ay mag away away kayo dahil ikaw ay hindi naging tapat at nagsisinungaling

Explanation:Hope help you Good luck your modules


Leave a Reply

Your email address will not be published.