Noong 2000, inilunsad ang Arab Women Connect, isang pangrehiyong network na, may layuning, a. isulong ang kamalayan ng mga kababaihan tungkol sa mga karapatang dapat nilang taglayin, b. kondenahin ang UN tungkol sa mga paglabag sa karapatang pangkababaihan , c. tulungan ang mga Asyano na makabangon sa hirap, d. ipakilala ang kadakilaan ng mha kababaihan sa larangan ng politikaNoong 2000, inilunsad ang Arab Women Connect, isang pangrehiyong network na


may layuning
a. isulong ang kamalayan ng mga kababaihan tungkol sa mga karapatang dapat nilang taglayin
b. kondenahin ang UN tungkol sa mga paglabag sa karapatang pangkababaihan
c. tulungan ang mga Asyano na makabangon sa hirap
d. ipakilala ang kadakilaan ng mha kababaihan sa larangan ng politika​

Answer:

lolo mo pamot

Explanation:

mama mo panot


Leave a Reply

Your email address will not be published.