Ngayon, titira siya sa bahay na hindi maganda., Mga Tanong:, “1. Sa unang bahagi ng kuweno, paano iniliraw”, karpinteioa, 2. Sa bandang huli ba ng kanyang pagg, nagpakita pa rin ba siya ng kahusayan? Bakit?, 3. Sa palagay mo, pinagsisihan ba ng matand, kanyang ginawa? Bakit?, 4. Ano ang dapat lagi mong isciisip sa tuwing mo, sa iyo? Bakit?, Basahin ang ilan sa mga Plipino na nagbig, bonsa. Dahil sa kanila masasabi mong ako ay isNgayon, titira siya sa bahay na hindi maganda.


Mga Tanong:
1. Sa unang bahagi ng kuweno, paano iniliraw
karpinteioa
2. Sa bandang huli ba ng kanyang pagg
nagpakita pa rin ba siya ng kahusayan? Bakit?
3. Sa palagay mo, pinagsisihan ba ng matand
kanyang ginawa? Bakit?
4. Ano ang dapat lagi mong isciisip sa tuwing mo
sa iyo? Bakit?
Basahin ang ilan sa mga Plipino na nagbig
bonsa. Dahil sa kanila masasabi mong ako ay is​

Answer:

1.titira sa bahay na panget

2.oo

3.opo dahil Hindi tama

4.igalang ang matatanda


Leave a Reply

Your email address will not be published.