Ng sariling opinyon, ng sariling opinyon, Dilemma 1, kuhudy ay labindalawang taong gulang. Nangako sa kaniya ang kaniyang ina na siya ay maaaring manood sa isang, konsiyerto na magaganap sa kanilang lugar. Ngunit ito ay sa kondisyong, mag-ipon siya sa pamamagitan ng pag-aalaga ng, bata at sa pagtitipid mula sa kaniyang baon sa langanalian sa paaralan nang may maipambili ng tiket sa konsiyerto. Nagawa, sa kaniya na mas makabubuti kung gagastusin niya ang kanyang pera sa pagbili ng bagong damit para sa paaralan. Lubis, ang pagkabigo na naramdaman ni Judy. Ngunit sa kabila nito ay nagpasiya pa rin siya ng ipagpatuloy ang panonood ng, konsiyerto. Bumili siya ng tiket at sinabi niya sa kaniyang ina na maliit na halaga lamang ang kaniyang naipon. Nang dumating, ang araw ng konsiyerto, nanood siya at sinabi sa kaniyang ina na siya ay magpapalipas buong araw kasama ang isang, kaibigan. Dumaan ang isang linggo at hindi nalaman ng kaniyang ina ang kaniyang ginawa. Sinabi ni Judy ang lahat sa, kaniyang nakatatandang kapatid na si Louise. Iniisip ni Louise kung ipararating ba niya sa kanilang ina ang ginawa ni Judy., Sagot, Mga Tanong, a. Nararapat bang sabihin ng nakatatandang, kapatid ni Judy na si Louise sa kanilang ina na si, Judy ay nagsinungaling tungkol sa pera o siya ba, ay mananahimik na lamang? Bakit?, b. Sa kaniyang pag-aagam-agam na sabihin ang, katotohanan, iniisip ni Louise na kapatid niya si Judy., Madari ba itong makaapekto sa kaniyang, gagawing pagpapasya? Ipaliwanag ang sagot., c. Ang pagsasabi ba ng totoo ay may kinalaman sa, pagiging isang mabuting anak? Bakit?, pakisagot ng maayos brainlest koNg sariling opinyon


ng sariling opinyon
Dilemma 1
kuhudy ay labindalawang taong gulang. Nangako sa kaniya ang kaniyang ina na siya ay maaaring manood sa isang
konsiyerto na magaganap sa kanilang lugar. Ngunit ito ay sa kondisyong
mag-ipon siya sa pamamagitan ng pag-aalaga ng
bata at sa pagtitipid mula sa kaniyang baon sa langanalian sa paaralan nang may maipambili ng tiket sa konsiyerto. Nagawa
sa kaniya na mas makabubuti kung gagastusin niya ang kanyang pera sa pagbili ng bagong damit para sa paaralan. Lubis
ang pagkabigo na naramdaman ni Judy. Ngunit sa kabila nito ay nagpasiya pa rin siya ng ipagpatuloy ang panonood ng
konsiyerto. Bumili siya ng tiket at sinabi niya sa kaniyang ina na maliit na halaga lamang ang kaniyang naipon. Nang dumating
ang araw ng konsiyerto, nanood siya at sinabi sa kaniyang ina na siya ay magpapalipas buong araw kasama ang isang
kaibigan. Dumaan ang isang linggo at hindi nalaman ng kaniyang ina ang kaniyang ginawa. Sinabi ni Judy ang lahat sa
kaniyang nakatatandang kapatid na si Louise. Iniisip ni Louise kung ipararating ba niya sa kanilang ina ang ginawa ni Judy.
Sagot
Mga Tanong
a. Nararapat bang sabihin ng nakatatandang
kapatid ni Judy na si Louise sa kanilang ina na si
Judy ay nagsinungaling tungkol sa pera o siya ba
ay mananahimik na lamang? Bakit?
b. Sa kaniyang pag-aagam-agam na sabihin ang
katotohanan, iniisip ni Louise na kapatid niya si Judy.
Madari ba itong makaapekto sa kaniyang
gagawing pagpapasya? Ipaliwanag ang sagot.
c. Ang pagsasabi ba ng totoo ay may kinalaman sa
pagiging isang mabuting anak? Bakit?
pakisagot ng maayos brainlest ko​

Sariling opinion mo Yan wag mo ipasagot sa iba Bo bo


Leave a Reply

Your email address will not be published.