Natutuhan ko, Mungkahing bilang ng oras: 10 minuto, A. Sa isang malinis na papel, magbigay ng isang suliranin o isyung kinakaharap, ng inyong komunidad. Isulat ito sa pinakamalaking bilog sa gitna. Magbigay ng, mga pamamaraan upang malutas ang nasabing suliranin o isyu. Isulat naman, ang mga ito sa maliliit na bilog., isy, Pamamaraan, Pamamaraan, Pamamaraan, PamamaraanNatutuhan ko


Mungkahing bilang ng oras: 10 minuto
A. Sa isang malinis na papel, magbigay ng isang suliranin o isyung kinakaharap
ng inyong komunidad. Isulat ito sa pinakamalaking bilog sa gitna. Magbigay ng
mga pamamaraan upang malutas ang nasabing suliranin o isyu. Isulat naman
ang mga ito sa maliliit na bilog.
isyu

Pamamaraan
Pamamaraan
Pamamaraan
Pamamaraan​

Answer:

Us people need to protect the environment why? because it can affect other people and the ozone layer and if the ozon layer got big it will cause the temperature get high we people can get sick thereLeave a Reply

Your email address will not be published.