Natatandaan mo pa ba kung paano mo ginamit ang mga simbolong pandaynamiks sa isang payak na iskor ng awit gamit ang mga simbolong piano (p) at forte (f)?, Ngayon ay maipagpapatuloy natin ang pag-aaral at makikilala ninyo ang iba pang mga simbolong pandaynamiks., I-click lamang ang “Add a New Discussion Topic” sa bandang ibaba para ilagay ang iyong kasagutan sa tanong at lagyan ito ng Subject Title na “Learning Task 1.1: Tuklasin Natin”.Natatandaan mo pa ba kung paano mo ginamit ang mga simbolong pandaynamiks sa isang payak na iskor ng awit gamit ang mga simbolong piano (p) at forte (f)?


Ngayon ay maipagpapatuloy natin ang pag-aaral at makikilala ninyo ang iba pang mga simbolong pandaynamiks.

I-click lamang ang “Add a New Discussion Topic” sa bandang ibaba para ilagay ang iyong kasagutan sa tanong at lagyan ito ng Subject Title na “Learning Task 1.1: Tuklasin Natin”.

Answer

Bawiin ko Lang ung point ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.