Naranasan mo na ba ang biglang pagbagal ng padre restart ng computer?Naranasan mo na ba ang biglang pagbagal ng padre restart ng computer?​

Answer:

i upgrade ang computer para bumulas ito ng mabilis


Leave a Reply

Your email address will not be published.