Name:, Score:, I.Panuto:Basahin at bilugan ang ang titik ng tamang sagot., 1. Bilang unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas, ano ang suliraning unang ikinaharap ni Manuel, Roxas?, a. Suliranin sa Hukbalahap b. Suliraning dulot ng digmaan, c. Suliraning pangkatahimikan d. Pagbabagong sigla ng kultura, 2. Alin dito ang nagsasaad ng pantay na karapatan ng mga Pilipino at Amerikano sa paglinang ng mga, likasna pinagkukunang-yaman ng bansa? a. Labor Code b. Bill of Rights c. Magna Carta of Labor, d. Parity Rights, 3. Bakit itinatag ni Pangulong Roxas ang Rehabilitation Finance Corporation?, a. Upang matulungan ang mga maliliit na negosyante. c. Upang malutas ang suliranin sa HUK, b. Upang matulungan ang mga magsasaka., d. Upang mapagamot nang libre ang mga maysakit., “4. Itoy batassa kalakalan, malayang kalakalan ng bansang Pilipinas at ng Estados Unidos?”, “a. Parity Rights b. Peoples Court c. Bell Trade Act d. Philippine Act”, 5. Ang batas na ito aynagtakda ng 70-30 partihan ng ani ng mga kasama at mga may-ari ng sakahan, a. Batas Bell Rights b. Batas Republika Bilang 34, c. Parity Rights, d. Philippine Rehabilitation Act 6.Paano nakatulong sa bansa ang rehabilitation act, a.tumutulong sa pagpapautang ng mga binhi, b.nagpapasuko sa mga Huk, c.binigyan ng puhunan ang mga negosyante , d.pagpapatayu ng mga istrakturang nasira sa digmaanName:


Score:
I.Panuto:Basahin at bilugan ang ang titik ng tamang sagot.
1. Bilang unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas, ano ang suliraning unang ikinaharap ni Manuel
Roxas?
a. Suliranin sa Hukbalahap b. Suliraning dulot ng digmaan
c. Suliraning pangkatahimikan d. Pagbabagong sigla ng kultura
2. Alin dito ang nagsasaad ng pantay na karapatan ng mga Pilipino at Amerikano sa paglinang ng mga
likasna pinagkukunang-yaman ng bansa? a. Labor Code b. Bill of Rights c. Magna Carta of Labor
d. Parity Rights
3. Bakit itinatag ni Pangulong Roxas ang Rehabilitation Finance Corporation?
a. Upang matulungan ang mga maliliit na negosyante. c. Upang malutas ang suliranin sa HUK
b. Upang matulungan ang mga magsasaka.
d. Upang mapagamot nang libre ang mga maysakit.
4. Itoy batassa kalakalan, malayang kalakalan ng bansang Pilipinas at ng Estados Unidos?
a. Parity Rights b. Peoples Court c. Bell Trade Act d. Philippine Act
5. Ang batas na ito aynagtakda ng 70-30 partihan ng ani ng mga kasama at mga may-ari ng sakahan
a. Batas Bell Rights b. Batas Republika Bilang 34
c. Parity Rights
d. Philippine Rehabilitation Act 6.Paano nakatulong sa bansa ang rehabilitation act
a.tumutulong sa pagpapautang ng mga binhi
b.nagpapasuko sa mga Huk
c.binigyan ng puhunan ang mga negosyante
d.pagpapatayu ng mga istrakturang nasira sa digmaan​

Answer:

1.d2.d3.4.d5.6.d

Explanation:

correct me of im wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.