Nag mula ang polka sa nayon sa ______.,Nag mula ang polka sa nayon sa ______.Answer:

batangga

Explanation:

Hope its hellpp


Leave a Reply

Your email address will not be published.