MUSIKA, Isulat kung TAMA O MALI ang isinasaad sa, pangungusap., 1. Ang dynamics ay ipinahahayag, sa wikang Espanyol., 2. Ang antas na piano ay, mayroong simbolong e, 3. Ang mezzo piano ay antas na, may mahinang tunog o musika., 4. Ang forte ay mayroong malakas, na tunog o musika,, 5. Ang mezzo forte ay mayroong, simbolo na mf na ibig sabihin ay hindi, gaanong malakas.MUSIKA


Isulat kung TAMA O MALI ang isinasaad sa
pangungusap.
1. Ang dynamics ay ipinahahayag
sa wikang Espanyol.
2. Ang antas na piano ay
mayroong simbolong e
3. Ang mezzo piano ay antas na
may mahinang tunog o musika.
4. Ang forte ay mayroong malakas
na tunog o musika,
5. Ang mezzo forte ay mayroong
simbolo na mf na ibig sabihin ay hindi
gaanong malakas.​

1.) Mali

2.) tama

3.) mali

4.) tama

5.) mali

Tama po yan


Leave a Reply

Your email address will not be published.