MODYUL 4: ANG KONTEMPORARYONG ASYA MATAPOS ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG, HANGGANG SA UNANG DALAWANG DEKADA NG 21 DANTAON. , ARALIN 1: KONTEMPORARYONG KALAGAYANG PAMPOUTIKA NG ASYA PAKSA ANG SISTEMANG POLITIKAL NG MGA PAMAHALAANG ASYANO. , TAKDANG ARALIN # 1, SAGUTIN 1 :ibigay ang kahulugan ng salitang. , A. Pamahalaan – Answer:, B. Sistemang Politikal – Answer:, 2 Isa-isahing ipaliwanag ang mga sumusunod na uri ng pamahalaan. , A. Awtokrasya – Answer:, B. Monarkiyang Ganap – Answer:, C. Oligarkiya – Answer:, D. Teokrasya – Answer:, E. Demokrasya – Answer:, F. Monarkiyang konstitusyonal – Answer:,MODYUL 4: ANG KONTEMPORARYONG ASYA MATAPOS ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG


HANGGANG SA UNANG DALAWANG DEKADA NG 21 DANTAON.

ARALIN 1: KONTEMPORARYONG KALAGAYANG PAMPOUTIKA NG ASYA PAKSA ANG SISTEMANG POLITIKAL NG MGA PAMAHALAANG ASYANO.

TAKDANG ARALIN # 1

SAGUTIN 1 :ibigay ang kahulugan ng salitang.
A. Pamahalaan – Answer:

B. Sistemang Politikal – Answer:

2 Isa-isahing ipaliwanag ang mga sumusunod na uri ng pamahalaan.
A. Awtokrasya – Answer:

B. Monarkiyang Ganap – Answer:

C. Oligarkiya – Answer:

D. Teokrasya – Answer:

E. Demokrasya – Answer:

F. Monarkiyang konstitusyonal – Answer:Answer:

mlbb couples

alucard-miya

clint-layla

gord-eodura

lancelot-oddette


Leave a Reply

Your email address will not be published.