Mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa, A. Department of Labor and Employment, (DOLE), B. Department of National Defense, (DND), C. Department of the interior and Local Government (DILG), D. Department of Trade and Industry, (DTI), E. Department of Environment and Natural Resources, (DENR), 1. Namamahala ang ahensiyang ito sa pangasiwaan ng seguridad ng ating bansa., 2. Ang ahensiyang ito ay nangangasiwa sa pangangalaga ng kapakanan ng mga manggagawa sa loob o, labas ng bansa., 3. Ito ay ang namamahala naman sa usaping may kinalaman sa mga lokal na pamahalaan., 4. Ang ahensiyang ito ay tumitiyak sa pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa., 5. Nangangasiwa sa tamang presyo ng mga bilihin ang ahensiyang ito., Gamit ang concept map. Itala ang iyong mga nalalaman tungkol sa pagiging isang mamamayang Pilipino., Iguhit at Isulat ang sagot sa loob ng, kahon.Mga sumusunod na sitwasyon. Isulat sa


A. Department of Labor and Employment, (DOLE)
B. Department of National Defense, (DND)
C. Department of the interior and Local Government (DILG)
D. Department of Trade and Industry, (DTI)
E. Department of Environment and Natural Resources, (DENR)
1. Namamahala ang ahensiyang ito sa pangasiwaan ng seguridad ng ating bansa.
2. Ang ahensiyang ito ay nangangasiwa sa pangangalaga ng kapakanan ng mga manggagawa sa loob o
labas ng bansa.
3. Ito ay ang namamahala naman sa usaping may kinalaman sa mga lokal na pamahalaan.
4. Ang ahensiyang ito ay tumitiyak sa pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa.
5. Nangangasiwa sa tamang presyo ng mga bilihin ang ahensiyang ito.
Gamit ang concept map. Itala ang iyong mga nalalaman tungkol sa pagiging isang mamamayang Pilipino.
Iguhit at Isulat ang sagot sa loob ng
kahon.​

Answer:

1. B. Department of National Defense (DND)

2. A. Department of Labor and Employment (DOLE)

3. C. Department of the Interior and Local Government (DILG)

4. E. Department of Environment and Natural Resources (DENR)

5. D. Department of Trade and Industry (DTI)


Leave a Reply

Your email address will not be published.