Mga pamantayan na nagsilbing gabay upang makabuo ng may kalidad na produkto o serbisyoMga pamantayan na nagsilbing gabay upang makabuo ng may kalidad na produkto o serbisyo

Hindi Pagbago-bago

Takdang Oras

Kumpleto

May kakayahang Tumugon

Panahon

Pagiging Mapagpasalamat

Tiyak

Nakasunod sa Tamang Instruksyon

Explanation:

YAN LANG ALAM KO EH SANA MAKATULONG


Leave a Reply

Your email address will not be published.