Mga dapat gampanan sa paghubog ng isang komunidad na namayani ang kapayapaang pangloob:,Mga dapat gampanan sa paghubog ng isang komunidad na namayani ang kapayapaang pangloob:


Answer:

Maging mabait sa matatanda na kinakausap


Leave a Reply

Your email address will not be published.