Mga Bansang Mananakop Dahilan ng Pananakop, Paraan ng Pananakop, 1. Portugal, 2. Spain, 3. France, 4. England, 5. NetherlandsMga Bansang Mananakop Dahilan ng Pananakop


Paraan ng Pananakop
1. Portugal
2. Spain
3. France
4. England
5. Netherlands​

Brainliest Please

1.Spain

2.France

3.England


Leave a Reply

Your email address will not be published.