May paniniwalang kung maayos ang ugnayan sa pamilya ay magiging maayos din ang ugnayan ng buong bansa.Ito ay ayon kay ____, A. Hesus, B. Lao tz, C. Confucius, D. MarcosMay paniniwalang kung maayos ang ugnayan sa pamilya ay magiging maayos din ang ugnayan ng buong bansa.Ito ay ayon kay ____


A. Hesus
B. Lao tzu
C. Confucius
D. Marcos​

Answer:

A. HESUS

Explanation:

KEEP SAFE PO . SANA MAKATULONG


Leave a Reply

Your email address will not be published.