May alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng, edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang, mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?, Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman., help poMay alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng


edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang

mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman.

help po​

Hindi ko ko po gets may ala

Explanation:

May alam ka bang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng

edukasyon sa kahit sinong nagnanais na makapag-aral? Mayroon din bang

mga katulad na programa na pinatatakbo ng mga pribadong organisasyon?

Magbigay ng mga halimbawa sa iyong mga nalalaman.

help po


Leave a Reply

Your email address will not be published.