Marley and Me,, Puna:, 1. Tungkol saan ang iyong napanood?, 2. Paano ipinakita ng tao ang pagmamahal sa hayop?, 3. Ano ang iyong naging damdamin sa pinanood na trailer?, 4. Sa iyong palagay, ano ang maidudulot sa tao ng pag-aalaga ng hayop?Marley and Me,


Puna:
1. Tungkol saan ang iyong napanood?
2. Paano ipinakita ng tao ang pagmamahal sa hayop?
3. Ano ang iyong naging damdamin sa pinanood na trailer?
4. Sa iyong palagay, ano ang maidudulot sa tao ng pag-aalaga ng hayop?​

Answer:

tungkol sa pagpapalaki ng pagaari

Explanation:

pa brainlest po plis


Leave a Reply

Your email address will not be published.