Mahalaga ito sapagkat, plz pa answer nmn yng maayos na Sagot Sana about ito sa agrikulturaMahalaga ito sapagkat


plz pa answer nmn yng maayos na Sagot Sana about ito sa agrikultura ​

ANG KAHALAGAHAN NG AGRIKULTURA SA PANG-ARAW- ARAW NA PANGANGAILANGAN NG MGA MAMAMAYAN TUNGO SA KAUNLARAN NG EKONOMIYA NG ATING BANSA.
Sa panahon ngayon mas dumarami na ang populasyon ng ating bansa kung kayat dumarami na rin ang pangangailangan.Dahil sa pagdami ng populasyon mas lalong nahihirapan ang ating pamahalaan kung paano paghahatiin /pagpapantayin ang mga supply.
Tayong mga filipino ay may maraming suliraning kinakaharap at ang mga patakarang pang ekonomiyang itinataguyod ng pamahalaan upang mapalakas ang sektor ng agrikultura
Nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor ng ekonomiya ang pag unlad ng isang bansa.
Ang agrikultura ay ang pinagmumulan ng hanapbuhay ng ating mga mamamayan ,pagkain sa pang araw-araw at iba pa na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao.
nahahati ang sektor ng AGRICULTURA sa mga sumusunod:
*paghahalaman
*paghahayupan
*pangingisda
*paggugubat
Dahil sa lumalaki na ang populasyon mas dumarami na rin ang naokupar na lupa upang pagtirikan ng mga bahay.Kung kayat lumiliit na rin ang bakanteng lupa na pagsasakahan ng mga mamamayan.
MAY 5 KAHALAGAHAN ANG AGRIKULTURA SA PAGKAMIT NG KAUNLARAN NG ATING BANSA
ang AGRIKULTURA ay ang pangunahing pinagmulan ng pagkain .
—dito natin kinukuha ang pang araw- araw na pagkain upang mabuhay.
pinagkukunan ng materyal upang makabuo ng bagong produkto.
—ito yung mga hilaw na materyal na produkto upang makabuo pa ng Iba pang bagong produkto.
pinagkukunang ng kitang panlabas
—dito natin kinukuha ang dolyar /pagpalit ng pera sa ivang bansa
pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga pilipino
—dito kumukuha ng trabaho ang mga tao o dito ay mas maraming antas ng tao ang nagtratrabaho.
pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor agricultural patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod.
Kaya tayong Mga mamamayan ay huwag nating abusuhin at sirain ang mga likas na yaman . Dahil ito ang nagbibigay ng trabaho at iba pa sa ati n sa pang araw araw na pangangailangan natin.
Upang makamit ang kaunlaran ng ating bansa ,kailangan nating pahalagahn at ingatan ito dahil dito nakasalalay ang ating buhay .
Tayo ay mapalad dahil binigyan tayo ng mga kakaibang klaseng likas na yaman ,o natural resources .

Pa brainliest:)


Leave a Reply

Your email address will not be published.