Mahalaga ang nasyonalismo dahil?, (5pts)Mahalaga ang nasyonalismo dahil?
(5pts)

{Answer}

Mahalaga ang nasyonalismo sapagkat

ito ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, pagkamakabayan at pagiging makabansa. Napapaunlad nito ang pagyakap sa tradisyon, kultura, kagawian at respeto sa lahat ng aspeto ng pagiging isang Pilipino. Mas madaling uunlad ang isang bansa kung ang mga tao ay may pagtangkilik at pagmamalaki sa sariling bansa.

{Explanation}

i hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.