Magtala ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon na magpapatunay ng iyong sagot,Magtala ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon na magpapatunay ng iyong sagot


virus

Explanation:

natinatawag na covid 19 ito ay kumakalat na sakit ngayon


Leave a Reply

Your email address will not be published.