Magtala ng limang pangungusap ng karanasan mo sa pag-aalaga ng hayop o isda, ,Magtala ng limang pangungusap ng karanasan mo sa pag-aalaga ng hayop o isda


 | { { \sqrty { { \frac{ \sqrt{ \sqrt \frac{ \tan( \sin( \cos( \cot( \cos( \sec( \csc( \alpha e \beta \pi \gamma  \infty  \binom{ ln( log_{ log( { \sqrt{ \sqrt \sqrt?{?} {?} } }^{2} ) }(?) ) }{?} ) ) ) ) ) ) ) }{?} {?} } }{?} }^{?} }^{2}  \times \frac{?}{?} {?} }^{2} }^{?} |


Answer:

1. Ang aso kong si Kola ay aming inaalagaan at palaging binibigyan ng pagmamahal.

2. Dahil sa pagiging curious ko hinawakan ko ang maliit na tutang tulog na si Choco,kaya yun nakagat ako.

3. Nag-alaga ako ng isda, ang isday Siamese Fish, ang saya ko dahil nakikipaglaban pala yung Siamese Fish.

4. Nag-alaga na rin ako ng goldfish kaso namatay din sa loob ng ilang linggo.

5. Sa ngayon maingat ko ka inaalagaan ang mga asot isda ko. Kung meron lamang akong kaalaman noong panahon ng mga unang alaga ko buhay pa sana sila ngayon.

X;D – sariling karanasan ko po yan.

:)


Leave a Reply

Your email address will not be published.