magtala ng limang halimbawa ng mga katangiang nagpapakita ng may mabuti at malalim na ugnayan sa diyosmagtala ng limang halimbawa ng mga katangiang nagpapakita ng may mabuti at malalim na ugnayan sa diyos​

Answer:

1.Magdasal

2. Sundin ang kanyang sampung utos

3. Maging mabait

4.Huwag mag sabi ng U. L. O. L

5. Magsimba

Explanation:

Hope it helps


Leave a Reply

Your email address will not be published.