Magtala ng 10 pangungusap na ginagamit sa patalastas na inyong napapanoodMagtala ng 10 pangungusap na ginagamit sa patalastas na inyong napapanood

tide

ano iyan? ito ba alam mo ba na mas epektibo ito kaysa sa ginagamit mona sabong pang langba.gulat ka no ito ang tide perfect clean.  amp.. pra kong t nga

joy

misis sandale alam mo ba na may katiting na sebo ang hinuhugasan mo plato at pwede ring kapitan ng germs pati na virus mag joy na

sorry yan lang kaya ko di po ako sulat warior


Leave a Reply

Your email address will not be published.