Magsulat ng lathalaing pang-agham at panteknolohiya kahit sa anong topikoMagsulat ng lathalaing pang-agham at panteknolohiya kahit sa anong topiko​

Answer:

am ang topiko ay isang banda na ating paglaki


Leave a Reply

Your email address will not be published.