Magsagawa ng panayam sa isa sa mga miyembro ng inyong pamilya at alamin ang kaniyang opinyon sa kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. Ibuod ang kaniyang sagot at isulat ito sa patlang sa ibaba.Magsagawa ng panayam sa isa sa mga miyembro ng inyong pamilya at alamin ang kaniyang opinyon sa kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa. Ibuod ang kaniyang sagot at isulat ito sa patlang sa ibaba.

Answer:

Ang PAGMAMALASAKIT SA KAPWA ay mahalaga pagdating sa pagtulong ng iyong kapwa sa kanyang ginagawa na nahihirapan sya. Dto na papasok ang salitang PAGMAMALASAKIT dahil naawa sya sa taong nahihirapan kaya tinulungan nya ito na nagpakita ng PAGMAMALASAKIT SA KAPWA

Explanation:

Yan ang sagot koLeave a Reply

Your email address will not be published.