Maglista ng limang bagay na hindi likas sa/na bangsamoro at nanggaling sa bangayaMaglista ng limang bagay na hindi likas sa/na bangsamoro at nanggaling sa bangaya​

Answer:

Hayo,bagay,tao,lugar,pangyayari


Leave a Reply

Your email address will not be published.