Magbigay ng tatlong mahalagang alalahanin o patakaran para sa ligtas at responsableng paggamit ng email, 25 points maka sagot plssMagbigay ng tatlong mahalagang alalahanin o patakaran para sa ligtas at responsableng paggamit ng email


25 points maka sagot plss ​

Answer:

Magbigay ng tatlong mahalagang alalahanin o patakaran para sa ligtas at responsableng paggamit ng email

  • Huwag ibigay sa iba ang Password ng iyong email
  • Huwag ipag sabi ang personal na inpormasyon
  • Huwag ipa sam publiko ang mga mahalagang impormasyon ng iyong EMAIL

#Correct me if Im wrong

#Sana makatulong po kahit papaano?Leave a Reply

Your email address will not be published.