magbigay ng pang-uring maglalarawan kay maria clara, crisostomo ibarra, sisa, padre salvi, padre damaso, kapitan tiago tinyente guevarra, tuya isabel, donya victorina at padre sibylamagbigay ng pang-uring maglalarawan kay maria clara, crisostomo ibarra, sisa, padre salvi, padre damaso, kapitan tiago tinyente guevarra, tuya isabel, donya victorina at padre sibyla​

Answer:

Pumunta ka ng settings makakakita kang ng keyboard ng pangibang language

Explanation:

Pa brainleyes


Leave a Reply

Your email address will not be published.